Statens vegvesen har banet vei for innovasjon til sjøs. Illustrasjon: Jon Opseth

Vegvesenets ferjeoppskrift kan bidra til innovasjon i andre bransjer

Publisert:
16. august 2019
Av
Henriette Erken Busterud

Vegvesenets suksess i ferjebransjen har stor overføringsverdi til andre bransjer både her og i utlandet for å oppnå klimamål og næringsutvikling.

Det var det full enighet om på seminaret om offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon og næringsutvikling i Arendal onsdag. Der ble det grønne skiftet i ferjedriften brukt som eksempel.

Innretningene av kontraktene, åpen dialog underveis og nok tid i både utviklings- og driftsfasen har vært viktig for å lykkes. 

En høylytt revolusjon i hele verden

Vegvesenet har snakket om en stille revolusjon til sjøs når de omtaler innovasjonsprosjektene med gass-, el- og hydrogenferje.

Vegvesenet har vært uredde og har turt å ta i bruk ny teknologi.

Torstein Sole-Gärtner fra Siemens har dette å si om suksessen til sjøs:

– Viktigste suksesskriterier er forutsigbarhet og dialogbaserte anskaffelser. Vegvesenet har vært uredde og har turt å ta i bruk ny teknologi. De har også vist en stor åpenhet og gitt tida som trengs til å ta i bruk ny teknologi både i utviklings- og driftsfasen. Vi må ikke snakke om en stille revolusjon i norske fjorder. Dette må bli en høylytt «ferrytale» til hele verden.

Direktør Jane Bordal Statens vegvesen og Torstein Sole-Gärtner, Head of Offshore Marine Center, Siemens. Til høyre Lars Jacob Engelsen, Viseadm. direktør i Norled. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Hydrogen over Vestfjorden?

Hydrogen er nøkkelen for å redusere utslipp på lengre ferjestrekninger og hurtigbåter. Den første hydrogenferja skal settes i drift på riksvegferjesambandet Hjelmeland-Nesvik i 2021.

Direktør Jane Bordal i Statens vegvesen forteller at det er en dialogkonferanse 22. august i Bodø for å se om Vestfjorden kan bli neste ferjekontrakt med krav om hydrogen.

Stor verdi for næringslivet

I tillegg til at innovasjonen i ferjebransjen kutter utslipp, fører det også til næringsutvikling. Maritim sektor har hele verdikjeden i Norge, noe som har mye å si for eksportmuligheter. Forutsigbarhet har også gjort at bransjen har turt å satse – for eksempel på batteriproduksjon. Et eksempel på utviklingen er at mens det i 2015 var ei elferje, vil det i 2022 være 80. For å få bransjen til å tørre og satse er det viktig med forutsigbarhet og volum. Dette bidrar til at Siemens besluttet å bygge batterifabrikk i Trondheim.

Må overføre kunnskap til andre områder

– Vi har bygget kompetanse i eget hus. Dette har vært en interessant og bra reise. Vi må fortelle om suksesskriteriene, hvordan vi har jobbet og hvordan det går an å lykkes med offentlige anskaffelser. Dette har overføringsverdi til andre områder hvor Statens vegvesen kjøper inn varer og tjenester, men også andre områder hvor det offentlige er en stor innkjøper.

Hydrogen er nøkkelen for å redusere utslipp på lengre ferjestrekninger og hurtigbåter.

Joachim Rønnevik og Edvard Sandvik i Statens vegvesen er sammen med Camilla Røhme og Jane Bordal blant dem som har jobbet med innovasjon i ferjebransjen. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Det sa Jane Bordal. Hun la til at stor politisk vilje og flinke og engasjerte fagfolk var en forutsetning for å lykkes.

Takket være ny ferjeteknologi blir utslippene halvert innen 2022, og det er teknisk mulig med nullutslipp.

Les også på Vegnett: Hydrogen-elektrisk ferje på Rv. 13-sambandet. 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*