Støvprøver fra flere områder i Strindheimtunnelen skal gi oss viktig informasjon om hvordan tunnelvaskingen kan skje på en mer miljøvennlig måte. (Foto: Odd Erling Botn).

Vil forbedre metodene for tunnelvasking

Publisert:
15. august 2019
Av
Linda Grønstad

I Norge har vi over 1 100 tunneler som skal driftes, vedlikeholdes og rengjøres året rundt. I Vegvesenets laboratorium følger de nå opp Strindheimtunnelen i Trondheim i et helt år. Det innebærer at det tas støvprøver fra flere områder i tunnelen (innløp, midt og utløp), og disse blir deretter undersøkt i laboratoriet.

Strindheimtunnelen har to løp, og ved å halvere antall vask i det ene tunnelløpet er det mulig å sammenligne resultatene. Sjefingeniør Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen jobber med dette prosjektet, og ifølge henne gir det stor miljøgevinst å kunne redusere vasking med såpe.

– Det beste alternativet er å kunne gjennomføre tunnelrengjøring hovedsakelig ved hjelp av høytrykksspyling og vakuumsug av veibane/veiskulder, sier Brynhild Snilsberg i Statens vegvesen. (Foto: Privat).

Krever enorme mengder vann

– Det er mange fordeler hvis vi kan unngå å måtte bruke såpe når vi vasker tunnelen, både i forhold til ressursbruk og miljø. For det første er det maskiner som går på fossilt drivstoff som brukes, og det er flere enheter i drift under vask. Dessuten kreves det enorme mengder vann til tunnelvask. I eldre tunneler der det ikke finnes renseløsninger vil såpen slippes ut i naturen, og alle avfallsstoffene fra tunnelen (inkludert tungmetall) fører til utslipp som ikke er miljøvennlig, sier Snilsberg.

– Vi vasker tunneler gjennom hele året, men det er stor forskjell på behovet om vinteren og om sommeren. Om vinteren er behovet størst på grunn av piggdekkslitasje og mye skitt som smelter/faller av kjøretøyene inne i tunnelene. Men vi har mange hensyn å ta, man kan for eksempel ikke vaske med vann hvis det er for kaldt samt at såpa har dårligere virkning, sier Snilsberg.

Det er mange fordeler hvis vi kan unngå å måtte bruke såpe når vi vasker tunnelen, både i når det gjelder ressursbruk og miljø.

Det beste alternativet er å kunne gjennomføre tunnelrengjøring hovedsakelig ved hjelp av høytrykksspyling og vakuumsug av veibane/veiskulder for å forhindre at støvet virvles opp og legger seg i tak, vegger, armatur og andre tekniske installasjoner.  Supplerende vask av tunnelhvelv og teknisk utstyr bør gjøres ved behov. Rengjøring av veibanen og veiskulderen utføres også av maskiner, men det er mye mer miljøvennlig.

 Vi er spente på resultatene fra laboratoriet. Hvis vi får gode resultater ved redusert vask, er dette en metode som kan overføres til resten av landet, avslutter Brynhild Snilsberg.

Se video med Inga-Loise Sætermo Veivåg som jobber på veglaboratoriet til Statens vegvesen for å redusere samfunnskostnader og miljøbelastning.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*