Vegvesenet er stadig aktive for å få flere døgnhvileplasser langs riksveiene, slik som denne som ble åpnet på Gol i februar i år. (Foto: Kjell Wold).

Passerer snart 50 døgnhvileplasser for tungtransporten

Publisert:
10. september 2019
Av
Kjell Solem

De siste fire årene er ti nye plasser etablert.
– I løpet av året passerer vi 50 plasser på riksveinettet der sjåførene kan ta sine lovpålagte pauser, sier sjefingeniør Liv Inger Duaas. Hun er koordinator for utbyggingen.

Vegvesenet er stadig aktive for å få flere døgnhvileplasser langs riksveiene. I skrivende stund har vi 46 døgnhvileplasser. Se oversikt på vegvesen.no.

Døgnhvileplassene er et tilbud til tungtransportsjåfører som skal følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene. (Foto: Knut Opeide).

Ambisjonsnivået ble doblet

For seks år siden ble det satt et mål om 80 døgnhvileplasser for tungtransporten langs riksveiene innen 2024. Dette var mer enn en dobling av ambisjonsnivået fra 35 døgnhvileplasser som da lå til grunn i transportplanen.

– Vi ligger godt an til å nå målet i flere landsdeler. Jeg legger likevel ikke skjul på at det er utfordrende å tilrettelegge for døgnhvile blant annet Nord-Norge og i Oslo, sier Duaas.

Døgnhvileplassene er et tilbud til tungtransportsjåfører som skal følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Dette er et oppstillingssted for de tunge kjøretøyene. Plassene har et sanitærtilbud til sjåførene.

Vegvesenet baserer seg i stor grad på å dekke kostnader for private aktører som kan etablere og drive servicetilbudet. Dette skjer etter utlysning og konkurranse. I en del tilfeller etablerer Vegvesenet plassen og servicetilbudet og lar private aktører drive stedet.

Døgnhvileplasser etablert de siste fem årene

2019:

 • E134 Høydalsmo i Tokke (juni).
 • Gol sambruksstasjon med døgnhvileplass, strategisk plassert for å gi et tilbud til trafikken langs rv. 7 Hardangervidda, fv. 50 Hol-Aurland, rv. 52 Hemsedal og fv. 51 Golsfjellet (februar)

2018:

 • 77 døgnhvileplasser åpnet i Svinesundparken ved E6 i Halden (november).
  2017:
 • 15 oppstillingsplasser ved Oppdalsporten (desember).
 • Første døgnhvileplass i Vest-Agder ble åpnet på Livold (oktober).

2016:

 • Landets største døgnhvileplass er på Fuglåsen ved E6 i Ski kommune. Oppstillingsplass for 100 tunge kjøretøy (november).

2015:

 • Døgnhvileplass for langtransportsjåfører på Brønningsmyr i Lillesand. Det er investert 55 millioner kroner i velferdsanlegg, treningsrom og oppstillingsplasser for tungbiler (januar).
 • Døgnhvileplass på Buktamoen i indre Troms (oktober).
 • Døgnhvilepass på Biri, der inntil 30 vogntog kan parkere (september).
 • Døgnhvileplass i Bodø sentrum ved ferjekaia sentralt i byen (juli).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*