Fergelem ble raskt montert på det gamle fergeleiet på Linesøya i Åfjord. (Foto: Statens vegvesen / Olaf Rovik).

Ras stengte vegen – nødfergesamband etablert på to og et halvt døgn

Publisert:
25. september 2019
Av
Lars Erik Sira

Dette er historien om et ras og et midlertidig fergesamband som takket være stor innsats, ble etablert i ekspressfart.

Tidlig en tirsdag morgen i august raser støttefyllinga og deler av vegskuldra til fv. 723 ved Gartnesodden i Åfjord på Fosen (Sør-Trøndelag) ut på sjøen. Fra et øyeblikk til det neste står flere små bygder, mer enn tusen mennesker samt en del turister uten vegforbindelse til omverden.

Like i nærheten pågår et prosjekt i regi av Statens vegvesen – utbyggingsprosjektet fv. 723 Herfjord-Ryssdalen. Byggeleder Olaf Rovik og gjengen hans, starter umiddelbart etter raset å vurdere hvordan de raskt kan få bygd opp vegen igjen. Dette skjer i tett samarbeid med geoteknikere fra Multiconsult AS, og de første timene råder optimismen. Målet var å åpne vegen igjen allerede neste dag.

Samme natt diskuteres det med Multiconsult og entreprenør Johs J. Syltern. Tilbakemeldingen fra geoteknikerne var klar – her var det behov for omfattende grunnboringer før det ville være mulig å trekke en konklusjon om vegen videre.

Bilder fra rasområdet:

Ei flatpakket fergebru i Molde ble redningen

Alternative omkjøringsmuligheter eksisterte ikke og bygging av en omkjøringsveg ville ta tid. Spørsmålet ble derfor om det kunne være mulig å etablere et midlertidig fergesamband?

Linesøya i Afjord fikk fastlandsforbindelse i 2011. Det gamle fergeleiet var intakt, men uten fergebru. Litt lenger sør på Fosen går sambandet Dybfest-Tarva i ordinær rutetrafikk. En løsning kunne være å benytte ferge og mannskap fra dette sambandet hvis det var mulig å reetablere fergekaia på Linesøya.

Tilfeldigvis og heldigvis har Statens vegvesen ei flatpakket fergebru liggende i Molde, som egentlig er tenkt brukt i sambandet Molde-Sekken. Ved bruk av denne fergebrua, kunne det være mulig å få på plass et midlertidig fergeleie i løpet av få dager. Alternativene var reetablering av vegen gjennom rasområdet, eller å bygge en omkjøringsveg. Begge deler ville ta to-tre uker.

Mesta, som Statens vegvesen har drifts- og vedlikeholdsavtale med på alle fergekaier i Statens vegvesen, Region midt, blir kontaktet. Erfarne fagfolk kaster alt de har i hendene, samler seg i Molde og begynner straks å planlegge operasjonen.

Alle krefter bidro til at løsningen kom raskt på plass

Tidlig fredag morgen, tre dager etter at raset gikk, er mannskap og utstyr på plass på Linesøya. Monteringa kan begynne. I mellomtida har fylket, via sitt eget kollektivselskap AtB, inngått avtale med Fosenlinjen AS om at båt og mannskap som vanligvis trafikkerer Dybfest-Tarva, kan bidra i en periode med å trafikkere Linesøya-Dybfest. Overfarten tar to timer og 15 minutter.

Første ferge skulle ankomme Linesøya allerede fredag kveld. Mestas montører jobbet på spreng gjennom dagen og rakk å bli ferdig i tide. Slepebåt med lekter forlot fergekaia fem minutter før ferga la til.

I en vanskelig situasjon for alle berørte, bidro stor innsatsvilje og en god porsjon kreativitet til at alle kom seg trygt fram. Sambandet var i drift i 12 dager, for deretter å bli erstattet av en midlertidig omkjøringsveg. En ny veg er nå under planlegging, og denne vil bli lagt inn i fjellet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*