Statens vegvesen vil prøve ut tungbilfelt på Fredrikstadbrua. (Foto: Knut Opeide).

Tester egne tungbilfelt – næringen er positiv

Publisert:
12. september 2019
Av
Georg Ståle Brødholt

Fredrikstadbrua er valgt ut til testarena for etablering av eget tungbilfelt. Tilsvarende test er gjort i Stavanger-området, og nå ønsker Statens vegvesen å høste ytterligere erfaring med en slik ordning.

Statens vegvesen vil denne måneden starte et prøveprosjekt med tungbilfelt i Nedre Glomma. Det innebærer at dagens sambruksfelt på rv. 110 over Fredrikstadbrua åpnes for lastebiler og taxi, mens samkjøring i privatbiler ikke lenger blir prioritert.

Det har kommet positive signaler, både fra lastebilnæringen selv og fra det lokale politiske miljøet gjennom styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma.

 Målet er å finne ut om næringstransporten kan gis bedre fremkommelighet, samtidig som hensynet til kollektivtransporten blir tilfredsstillende ivaretatt, sier Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Det foreslås å etablere et tungbilfelt i høyre kjørefelt på Fredrikstadbrua. Dette skal kunne benyttes av tungbiler over 3,5 tonn samt taxier. (Foto: Georg Ståle Brødholt).

Prioriterer næring

Bare et sted i Norge er det gjort tilvarende forsøk, ved Sola flyplass utenfor Stavanger. Nå ønsker Vegvesenet å prøve ut dette flere steder for å få mer kunnskap om effektene.

Les også på Vegnett: For første gang i Norge: Tungbiler får eget felt.

 Det har kommet positive signaler, både fra lastebilnæringen selv og fra det lokale politiske miljøet gjennom styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma, sier Elisabeth Bechmann.

Forslaget om at taxi skal få adgang til tungbilfeltet, er et ledd i prioriteringen av yrkestrafikken.

Statens vegvesen har i sin forundersøkelse vurdert hvem som bør ha tilgang til dagens kollektivfelt, og her må det tas hensyn til trafikksikkerhet, fremkommelighet for prioriterte trafikantgrupper og trafikkavviklingen generelt.

Åpner for taxier

 Vi mener det beste er å la tungbilfeltet være tilgjengelig for alle kjøretøy over 3,5 tonn – samt for taxier. Det vil gi god fremkommelighet, uten å skape trafikkfarlige situasjoner, sier Bechmann.

For de lokalkjente så ligger den aktuelle strekningen på rv. 110 som går fra St.Croix på vestsiden av Glomma til brohodet på østsiden av Fredrikstadbrua. Her er det to kjørefelt i østgående retning. Høyre felt er i dag skiltet «Sambruksfelt 2+». Det nye skiltet vil få teksten «Tungtrafikk» med vektgrense 3,5 t og underskiltet «Taxi tillatt».

 Forslaget om at taxi skal få adgang til tungbilfeltet, er et ledd i prioriteringen av yrkestrafikken. Busser vil fortsatt få tilgang gjennom vektgrensen som er satt, forklarer Bechmann.

Prosjektet kan avbrytes

Dette er et prøveprosjekt som vil bli evaluert underveis.

 Dersom et tungbilfeltet skaper problemer for trafikkavvikling eller farlige situasjoner, kan prosjektet endres eller avbrytes. Med tanke på fremtidige veiprosjekter, er det imidlertid viktig å få kunnskap om hvilken gevinst dette kan gi oss, , sier Elisabeth Bechmann.

Høring og prosjektstart i september

Nå sendes skilt- og oppmerkingsplan for tungtrafikkfeltet på høring til Fredrikstad kommune og politiet. Det ventes at prosjektet iverksettes i slutten av september, dersom det ikke kommer vesentlige innvendinger i høringsrunden.

Det er også planlagt at strekningen langs rv. 110, Ørebekk – Simo, skal få tungbilfelt fra våren 2020.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*