Reiselivsbedriftene på Senja har firedoblet verdiskapningen fra 2010 til 2017. Bildet viser nordlys sett fra Bergsbotn utsiktsplattform, Nasjonal turistveg Senja. (Foto: Espen Bergersen / Naturgalleriet).

Turister triller inn på turistvegene – og kronene triller inn i kassa

Publisert:
6. september 2019
Av
Henriette Erken Busterud

På Senja har reiselivsbedriftene mer enn firedoblet verdiskapningen fra 2010 til 2017.

Den forrevne fjellrekka Okshornan ved Ersfjorden danner bakteppe for Nasjonal turistveg Senja nær Tungeneset rasteplass og utsiktspunkt. (Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen).

Menon Economics og Statens vegvesen har kartlagt effekter langs de nasjonale turistvegene på Senja og Gaularfjellet.

Reiselivsbedrifter langs disse turistvegene har hatt en mye større verdiskapning enn referansebedrifter regionalt og nasjonalt.

Det opplyser seniorrådgiver Trine Kanter Zerwekh ved turistvegseksjonen i Statens vegvesen.

Stor økning i omsetning

Reiselivsbedriftene på Senja har altså firedoblet verdiskapningen fra 2010 til 2017, noe som er langt høyere enn andre slike bedrifter i nord.

Omsetningen har økt år for år, en av bedriftene har for eksempel økt fra rundt 12,5 millioner i 2011 til 36 millioner i fjor.Turistvegen på Senja har også økt lokale handelsbedrifters verdiskaping, ikke bare reiselivsbedriftenes.

Figur: Utvikling i verdiskaping i reiselivsnæringen og handelsbransjen langs Nasjonal turistveg Senja. Kilde Menon Economics

 Dette er en klar indikator på at den nasjonale turistvegen har hatt en positiv innvirkning på bedriftene langs vegen, sier Zerwekh.

Et kvalitetsprodukt som gjør Norge bemerket

Karianne Fredriksen, som er markedssjef for Hamn i Senja, sier turistvegene har hatt stor betydning. Der er nordlys- og sightseeing-opplevelser langs turistvegen blant aktivitetstilbudene.

Turistvegen er uten tvil et viktig bidrag til å sette Senja på kartet og synliggjøre en magisk og slående vakker reiserute over Senja. At det er satset på design på spesielle utsiktspunkt, og for Senja sin del, designtoaletter, har vært et pluss i markedsføringen. Med de nasjonale turistvegene har Norge gjort seg bemerket hos de utenlandske samarbeidspartnerne våre, sier Fredriksen.

Folk kommer for å se turistvegen

Hun sier tiltakene gjør at gjestene har noe å gjøre, de kan nyte naturen, og det er tilrettelagt ordentlig.

Turistvegen er uten tvil et viktig bidrag til å sette Senja på kartet og synliggjøre en magisk og slående vakker reiserute over Senja.

– Vi bruker kvalitetsproduktet Nasjonale turistveger i all slags sightseeing – nordlysturer, midnattssolturer, dagsturer og som startpunkt for flotte fjellturer med mer. Vi bruker turistvegen aktivt i produktpakkingen, og det at vi ligger langs turistvegen er et salgsargument i seg selv. Folk kommer for å se turistvegen, da de vet at disse strekningene allerede er plukket ut som noen av Norges vakreste, sier Fredriksen.

Stort potensial på vinter

Også i vinterhalvåret har det blitt mange flere gjester. Potensialet for vekst på vinteren er stort. Det gjør at de ønsker at fergene i begge ender av turistvegen skal gå hele året og at toalettene er åpne også på vinteren.

Vekst også langs Nasjonal turistveg Gaularfjellet

Likholefossen i Gaular, Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Arkitekt for brua: Nordplan – Arild Waage. (Foto: Trine Kanter Zerwekh / Statens vegvesen).

Nasjonal turistveg Gaularfjellet har også økt verdiskapingen til reiselivsbedriftene. Disse har hatt en verdiskapingsvekst på 60 prosent fra 2010 til 2017. Også der er veksten sterkere enn tilsvarende bedrifter rundt om i landet, men lik med de i Sogn og Fjordane hvor veksten har vært stor.

Viktig å dokumentere effekter

Analysen viser det samme som en turistvegundersøkelse fra Menon Economics i 2017. Der ble det også funnet klare positive effekter av turistvegsatsingene i Varanger og Rondane.

Vi bruker kvalitetsproduktet Nasjonale turistveger i all slags sightseeing – nordlysturer, midnattssolturer, dagsturer og som startpunkt for flotte fjellturer med mer.

Det er viktig å dokumentere hvilke effekter satsingen har i distriktene. Målet vårt er jo å bidra til næringsutvikling og bosetting i distriktene, og da er det viktig å undersøke hva satsingen bringer tilbake til samfunnet. Det kommer klart fram at det reiselivsrelaterte næringslivet har hatt en betydelig verdiskapingsvekst sammenlignet med referansegruppene lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Zerwekh.

Kvalitet framfor kvantitet

Intervju med de som jobber med reiseliv langs turistvegene støtter opp om resultatene.

Stadig flere er også opptatt av ei bærekraftig utvikling og er mer opptatt av å tiltrekke seg de rette gjestene enn et stort antall gjester. Det vil si de som gjerne tilbringer litt mer tid i området og legger igjen mer penger. Når det i tillegg skjer produktutvikling og kommersialisering av nye produkter, samt nyetableringer og utvidelser langs turistvegene, så er det veldig bra, sier Zerwekh.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*