I dag åpner Norges første bærekraftgodkjente vegprosjekt

Publisert:
29. oktober 2019
Av
Per Kollstad

E16 Bagn-Bjørgo i Valdres er det første bærekraftsertifiserte vegprosjektet i Norge. I dag er samferdselsministeren på plass for å åpne strekningen.

 Vi er stolte av arbeidet som er gjort i E16-prosjektet for å kvalifisere til toppscore hos CEEQUAL, sier klimarådgiver Henning Fjeldheim i Skanska og prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.

Med CEEQUAL har vi jobbet mer strukturert og aktivt for å finne tiltak utover lovkrav.

Når samferdselsminister Jon Georg Dale i dag åpner den 11,1 kilometer lange vegstrekningen på E16 i Valdres, er det ti måneder tidligere enn planlagt og under budsjett. Byggearbeidene startet i august 2016.

Lastebiler og andre tunge kjøretøy har stått på kryss og tvers i den beryktede Bagnskleiva vinter etter vinter. Nå kan de ta beinvegen gjennom den 4,3 kilometer lange og moderne tunnelen med forbikjøringsfelt i stigningen mot Fagernes.

Les mer om prosjektet E16 Bagn-Bjørgo på Vegvesenets nettside.

Internasjonalt anerkjent

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen. Dette er en tilsvarende ordning som BREEAM som er utbredt i byggsektoren. CEEQUAL handler blant annet om å få ned klimagassutslipp ved å spare ressurser og energi.

Tidligere har Skanska fått CEEQUAL-godkjent et kraftverk i Nord Trøndelag. Skanska og Statens vegvesen jobber også med å CEEQUAL-sertifisering av OPS-prosjektet rv. 3/25 i Løten/Elverum. Flere entreprenører jobber også for å oppnå CEEQUAL-sertifisering på andre prosjekter.

Anleggsbransjen må bidra aktivt for å bli en del av løsningen på miljøutfordringene vi står overfor.

– Det er positivt fordi erfaringen fra byggsektoren er at man kan ta store steg sammen dersom man samles om ett system og utvikler dette i fellesskap, sier Fjeldheim.

Han mener det gjøres mye bra i næringen allerede som kan bygges videre på, men det er også et forbedringspotensial.

– Anleggsbransjen må bidra aktivt for å bli en del av løsningen på miljøutfordringene vi står overfor. Større grad av samarbeid enn tidligere er grunnleggende for dette, sier Fjeldheim.

Initiativ fra Skanska

Skanska tok initiativet til å jobbe med CEEQUAL i vegprosjektet i 2017.  E16 Bagn – Bjørgo egnet seg godt da prosjektet allerede hadde gode planer for ytre miljø. Sammen med Statens vegvesen har entreprenøren jobbet målrettet for å høste poeng og tilfredsstille de omfattende kravene for bærekraftsertifisering i byggefasen. E16 Bagn-Bjørgo oppnådde toppkarakteren «Excellent».

– Det gikk litt sport i å jakte bærekraftpoeng, sier Fjeldheim.

Therese Høy sier Statens vegvesen har ivaretatt miljø og klima i sine vegprosjekter også tidligere.

– Med CEEQUAL har vi jobbet mer strukturert og aktivt for å finne tiltak utover lovkrav, sier prosjektlederen.

Forskalingsmaterialer ble skibru

Leder av skigruppa i Bagn IL, Oddvin Sørbøen (bildet nedenfor), har bygd skibru av gamle forskalingsmaterialer fra Bagnskleivtunnelen. Det gir tre uker lengre skisesong i lysløypa på Leirskogen.

(Foto: Per Kollstad).

Eksempler på tiltak som gjør E16 Bagn-Bjørgo mer bærekraftig

Lavere energibruk

 • Entreprenøren har brukt mindre energi og diesel fordi prosjektet har redusert kjørestrekningen for transport av tunnelstein. 190 000 m3 av er brukt lokalt i Bagn i stedet for at det er fraktet til steindeponi i Nord-Aurdal. Det betyr 19.000 færre turer for lastebil med henger til steindeponiet
 • Tunnelmasse er brukt til å heve den flomutsatte idrettsplassen i Bagn to meter. Idrettslaget har bygd ny fotballbane, og kommunen en idrettshall
 • Tunnelmasse er lagt ut slik at det kan til å bygge ny fylkesveg i kommunen fra Bagn sentrum og opp mot Reinli. 700 meter ny fylkesveg er allerede åpnet for trafikk, og har gitt tryggere veg med bedre framkommelighet for lokaltrafikken
 • Kortere byggeperiode har gitt mindre energiforbruk (viftedrift i tunneldrivingen)
 • Energieffektive veglys som halverer energibehovet

Avfallssortering, gjenbruk og resirkulering tunnelvann

 • Gjenbruk av materialer. Eks: Skigruppa i Bagn IL har overtatt forskalingsmateriale fra Bagn bru. Dette skal brukes til å lage tre nye skibruer i ny lysløype. Det innebærer at de kan preparere løypenettet to-tre uker tidligere og åpne løypenettet før jul
 • 90 prosent av gammel asfalt er gjenbrukt
 • 15.300 kubikkmeter vann ble resirkulert og brukt til vanning av sprengstein etter sprengsalver

Én kommentar

 1. Inger Hokstad sier:

  Mulig å få mer informasjon?
  Legges verdier inn i BIM-en/Mulig å kjøre miljøregnestykke?
  Hvem kan jeg kontakte for mer informasjon?

  Mvh.
  Inger Hokstad
  Leder BA-Nettverket
  http://www.ba-nettverket.no
  90175571

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*