Elsparkesykkel med høyere hastighet enn 20 km/t, kan ikke benyttes i sykkelfelt, på gang/sykkelveier, fortau eller andre steder som er forbeholdt syklende og gående. (Foto: Henriette Erken Busterud).

Når er en elsparkesykkel og elsykkel ikke lenger en sykkel?

Publisert:
8. oktober 2019
Av
Kurt Ottesen

Etter at det ble tillatt med elsparkesykkel i Norge, har utvalget blitt enormt. Ikke alle typer elsparkesykler som selges og brukes i Norge oppfyller kravene for å bli definert som sykkel.

I media hører vi stadig om elsparkesykler som går i mer enn 20 km/t, og stadig oftere ser vi elsparkesykler med sete. Mange vet nok godt at de benytter et kjøretøy som går ut over det regelverket tillater, mens andre ikke helt kjenner reglene.

Hastighet avgjørende

La oss gjøre det helt klart: Elsparkesykler med høyere hastighet enn 20 km/t eller med sete, faller ikke inn under definisjonen av sykkel. Den kan ikke benyttes i sykkelfelt, på gang/sykkelveier, fortau eller andre steder som er forbeholdt syklende og gående.

All kjøring med sparkesykkel over 20 km/t betinger at det er tegnet ansvarsforsikring og at kjøretøyet oppfyller en rekke tekniske krav. Det kan også være krav til eksempelvis førerkort, hjelm og registrering.

Ulovlig bruk av elsparkesykler og elsykler vil blant annet kunne medføre forelegg, bøter og utsettelse av retten til å ta førerkortet.

Elsykler som er innrettet slik at hjelpemotoren gir kraft også ved hastigheter over 25 km/t, eller som har fremdrift kun ved motorkraft også over 6 km/t, er ikke lenger en sykkel, men moped. For at du skal kunne benytte en moped på lovlig måte, må du følge alle bruks- og tekniske krav som følger av denne kjøretøygruppen.

Er det lov å bruke slike kjøretøy på private områder?

Vegtrafikkloven gjelder all trafikk med motorvogn. Den er ikke avgrenset til offentlig vei. Det vil si at vegtrafikkloven til og med gjelder inne i din egen stue, hvis du velger å bruke en motorvogn der! Ulovlige elsparkesykler og elsykler er derfor heller ikke lov å bruke på private områder.

Ulovlig bruk av elsparkesykler og elsykler vil blant annet kunne medføre forelegg, bøter og utsettelse av retten til å ta førerkortet. Om du er uheldig og skader andre personer eller andres eiendeler, vil dette også kunne få store økonomiske konsekvenser for deg.

Du, som fører av et kjøretøy, har plikt til enhver tid å sørge for at kjøretøy er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og at det ikke brukes hvis det ikke oppfyller kravene.

For mer informasjon om regelverket, se vegvesen.no.

Kommentarer (12)

 1. Hege sier:

  Hva med alkohol og el sykkel , er det lov? Evt vanlig sykkel og alkohol.

 2. terje herigstad sier:

  her var d mye feil Elsykkel kan gå 25kmt +10 % og det er lovlig 27kmt med motor assistanse og etter motoren har stoppet kan alle sykkle fartsgrensene vis de klarer det for egen kraft og Elsparkesykkel kan gå 22kmt max inkludert 10%

 3. Marius Hetzler sier:

  Er det sånn å forstå da at sparkesykler uten elmotor kan kjøre lovlig i over 20 km/t, men elspakesykler kan ikke det?

 4. Kurt Ottesen, Seksjon for kjøretøy, Vegdirektoratet sier:

  Hei og takk for spørsmål og kommentarer!

  Jeg skal svare på de temaene dere tar opp. Men først: Husk at som «sykkel» regnes vanlig sykkel, elsykkel med nærmere angitt motoreffekt og små elektriske kjøretøy, f.eks. elektrisk sparkesykkel. Dette betyr at disse kjøretøyene følger de bruksreglene som gjelder for sykkel. Husk på dette når dere leser videre om «sykkel».

  Bruk av sykkel etter å ha drukket alkohol
  For bruk av sykkel er det ikke noen eksakt promillegrense slik det er for å føre bil, moped, motorsykkel og andre motorvogner (for disse er grensen 0,2). Bruk av sykkel reguleres av vegtrafikkloven § 21 som slår fast at kjøring ikke må finne sted når man «ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte». Her er det altså ingen bestemt grense, men vurderingen blir om man er i stand til å holde posisjonen sin i kjørebanen eller på gang-/sykkelvegen, svinge unna eller stanse for hindringer eller andre trafikanter, tilpasse farten og ellers opptre hensynsfullt.

  Maksimal hastighet og feilmargin
  Reglene er slik at på elsykkel skal motoren koble ut ved 25 km/t eller tidligere, dersom man slutter å trå. På elektrisk sparkesykkel skal motoren koble ut ved 20 km/t. Det er riktig at vi aksepterer en feilmargin på 10 % i en kontrollsammenheng, men dette er nettopp dette: En feilmargin ved kontroll. Når forhandlere reklamerer med at elsykkelen går i 27 km/t eller sparkesykkelen i 22 km/t reklamerer de for et ulovlig produkt, all den tid grensene som er nedfelt i regelverket altså er 25 og 20.

  Den feilmarginen som aksepteres er for at man ikke skal sanksjonere mot mindre avvik fra det regelverket tillater, noe som ville føltes urimelig dersom elsykkelen gikk i 25,5 km/t. Man kan naturligvis aldri vite om en produsent har så god kontroll på konfigurasjonen at den bevisst utnytter de 10 %, eller om den sikter seg inn på den lovlige grensen på 25 km/t / 20 km/t, men utad skal man uansett forholde seg til de fastsatte grensene. Dersom produsenten bevisst utnytter 10 %, øker den dessuten risikoen for å overstige feilmarginen og dermed sette brukeren i en situasjon der han/hun vil få en sanksjon.

  Hastighet på elektriske sparkesykler og sparkesykler uten motor
  Når man snakker om maksimal tillatt hastighet på elektrisk sparkesykkel, så menes det den hastigheten man klarer å oppnå med motorkraft på flatmark. Det er ingen regler som forbyr å ha høyere hastighet, for eksempel i medvind eller i nedoverbakker, på sparkesykler – både med og uten motor. Men husk alltid grunnregelen i vegtrafikkloven § 3: Om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom!

  Til slutt: På våre nettsider finner dere mye nyttig informasjon om reglene for elektriske kjøretøy: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/elkjoretoy

 5. Fred Michel Ostojic sier:

  Hva er grunnen til at en ikke kan ha sete på en slik elektrisk sparkesykkel, selv om den går max 20km/t?Vi kjøpte en med sete , pga vår datter må gå på krykker i 3 mnd. Dette er for hardt for ryggen hennes da, hun lider av skoliose ( skjev rygg). I god tro kjøpte vi en sparkesykkel med sete, slik at hun kan komme seg rundt og være med venner ++++.

 6. Kurt Ottesen, Seksjon for kjøretøy, Vegdirektoratet sier:

  Hei Fred Michel Ostojic.

  Grunnen til at sete ikke aksepteres, er at en sparkesykkel med sete er å anse som en moped med to hjul etter EU-regelverket. Vi kan ikke ha nasjonale regler som sier at en slik motorvogn i Norge er å anse som en «sykkel».

  Det er i EU-regelverket for mopeder og motorsykler slått fast at dette (EU-bestemmelsene) ikke gjelder for kjøretøy uten sete. Det samme gjelder for elsykkel med maksimal nominell effekt på 250 watt og selvbalanserende kjøretøy. For disse står man dermed fritt til å klassifisere disse nasjonalt.

 7. Mattias Johannessen sier:

  Det står i en kommentar lenger opp her at det ikke er tillatt med sete på elektriske sparkesykler grunnet EU regelverket. Kan jeg få vite nøyaktig hvorfor vi som bor i Norge, som ikke en gang er med i EU, skal måtte føye oss etter dette, og hva slags rettspraksis som eksisterer for straffer for å ignorere forbudet mot sete på elektriske sparkesykler? For det er noe jeg har store problemer med å se noen logikk med. En kan bruke en elektrisk sykkel som fort kan komme opp i 30-40km/h medregnet egenkraft, men en elektrisk sparkesykkel i 20km/h kan ikke ha sete? For noe tull. Spesielt med tanke på at setet ikke endret sparkesykkelen. Den går like fort og utgjør ikke noen ekstra trafikkfare.

 8. Thomas sier:

  Må elsykler være CE-godkjent for å brukes på offentlig vei? Samme for elsparkesykler?

 9. Fred Michel Ostojic sier:

  Takk for svar.

 10. Kurt Ottesen, Seksjon for kjøretøy, Vegdirektoratet sier:

  Hei Thomas!

  Ja, begge skal være CE-merket.

  Hei Mattias!
  Det er jo EØS-avtalen som er vår link til EU. Den gir oss både fordeler og sikkert noen ulemper, slik det vel er i ethvert forhold.

  Man kan godt hevde at en elektrisk sparkesykkel med sete i som går i 20 km/t ikke er noe farligere enn en elsykkel som går i 25 km/t. Og den er sikkert ikke noe farligere enn en sparkesykkel uten sete. Men EU-reglene er som de er, og det er lite vi kan gjøre for å endre disse.

  I hvilken grad den enkelte borger velger å å bryte reglene, får naturligvis være opp til hver enkelt. Men å benytte en sparkesykkel med sete (altså en moped) uten at man følger mopedregelverket, vil jo innebære opp til flere regelbrudd: Kjøring på områder som ikke er tillatt for moped, manglende registrering, manglende førerkort, manglende ansvarsforsikring, manglende motorsykkelhjelm.

  Når det gjelder dette med hvordan regelverket for motorvogner skal eller bør være, så er det mange forhold som spiller inn. Man må huske på at motorvogner i utgangspunktet hører hjemme i kjørebanen. Men så er det gjort unntak for noen få typer: Elsykkel, små elektriske kjøretøy, rullestol og leketøy. Disse kan benyttes på områder for gående og syklende. Og her er man nettopp inne på kjernen: Disse arealene ønsker man å skjerme for motorisert ferdsel, nettopp fordi slik ferdsel kan gjøre det utrygt for de som går der. Sånn sett, så kan man argumentere for at det er fornuftig å ha en sterk begrensning i hvilke motorvogner som kan benyttes, selv om de sammenlignet mot hverandre (for eksempel sparkesykkel uten sete vs. sparkesykkel med sete) ikke har noen risikoforskjell.

 11. Hans sier:

  Det morsomme (tragiske) er at kjøp og salg er lovlig. Villedende markedsføring og bruk får ingen eller små konsekvenser. Mye av dette blir også unndratt avgifter da de blir tatt inn som elektriske kjøretøy med 0 sats for mva. At disse umulig kan registreres er det ingen som ser ut til å fange opp. Når det gjelder elsykkel er nok det meste lovlig, men når det gjelder el sparkesykkel er vel det meste ulovlig. Kan Lov om forbrukerkjøp. Kapittel 4. Paragraf 15.f kunne anvendes her? Kan markedsføring og salg av ulovlige kjøretøy ansees som oppfordring til ulovlig adferd?

 12. Finn Bjerke sier:

  Norge er den sidste sovjet republik? Formyderiet minder om en barnehage i DDR.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*