Bildet er fra EV6 S70D1 m767. Hva dette betyr, kan du lese i teksten nedenfor. (Skjermdump fra NVDB).

Nytt referansesystem for veg tas i bruk

Publisert:
10. oktober 2019
Av
Anne Marie Storli

Fra 1. november innføres nytt vegreferansesystem. Det får betydning for konsulenter, entreprenører og alle som andre som i ulik sammenhenger har behov for informasjon om vegreferanser.

Avdelingsdirektør Per Andersen har ansvar for millioner av data i Nasjonal vegdatabank (NVDB). (IIllustrasjon: Statens vegvesen / Jon Opseth).

Vegnettet blir med det nye vegereferansesystemet delt inn i strekninger og delstrekninger i stedet for hovedparseller som vi opererer med i det gamle vegreferansesystemet. Streknings- og delstrekningsnummer vil ikke være sammenfallende med de gamle hovedparsellene. Merk også at meterverdier ikke kan blandes mellom gammelt og nytt.

Endringer som følge av regionreformen

– Vi vet at det vil bli utfordrende og forvirrende med overgang til nytt vegreferansesystem siden mange for eksempel vil ha dokumenter og rapporter som baserer seg på det gamle systemet. Disse kan ikke direkte sammenlignes med data og rapporter som tas ut via det nye systemet. Derfor blir det viktig for alle som benytter data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), å forstå hvilke grunnleggende endringer som skjer i vegnettet i forbindelse med regionreformen og innføring av nytt vegreferansesystem, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Per Andersen i NVDB.

Hver dag håndterer NVDB mellom 10 og 15 millioner spørringer. Korrekte data med riktig vegreferanse er en absolutt nødvendighet.

Regionreformen krever endringer i digitalt navigerbart vegnett. Som en del av forberedelsene til ny kommune- og regionsstruktur har mange veier allerede blitt endret på, og i tillegg er et nytt vegreferansesystem rett rundt hjørnet.

Hvert tall og hver bokstav gir informasjon

– For de uinnvidde oppleves nok en vegreferanse som noe ganske uforståelig, sier Andersen, men hvert tall og hver bokstav gir informasjon om hvor på strekningen eksempelvis en rundkjøring eller en rasteplass er.

Hver dag håndterer NVDB mellom 10 og 15 millioner spørringer. Dataene brukes som grunnlag til Vegvesenets kjerneoppgaver og av Vegtrafikksentralen (VTS), og de benyttes av eksterne som fylkeskommuner, kommuner, konsulenter som planlegger og prosjekterer veg i Norge, blålysetatene, Kartverket, Statistisk Sentralbyrå og selskaper som tilbyr navigasjonssystemer (for eksempel Tom Tom). Korrekte data med riktig vegreferanse er en absolutt nødvendighet.

Dersom du er en av de som benytter deg av dataene i NVDB og er usikker på hva endringene betyr for deg så ta kontakt med oss snarest mulig på nvdb@vegvesen.no

Vegnettet deles inn i nye strekninger – uavhengig av fylkes- eller kommunenummer

Det er regionreformen som har utløst et behov for et nytt vegreferansesystem, og NVDB har nå utviklet et system som er uavhengig av fylkes- eller kommunenummer. Det betyr at om grensene endres i framtiden – ved kommunesammenslåinger eller endring av fylkesgrenser – så vil det ikke påvirke det nye referansesystemet.

– Vi har nå delt inn vegnettet i mer håndterbare størrelser som vi kaller strekninger og delstrekninger (omtalt som hovedparseller i det gamle systemet), forteller Andersen. Eksempelvis vil E6 bli delt inn i cirka 200 strekninger fra Svinesund til Kirkenes – og deretter blir hver strekning igjen delt inn i delstrekninger. Disse delstrekningene blir metret for seg – med meterverdi 0 i starten av delstrekningen. I tillegg endres angivelsen av kryss, ramper og sideanlegg – for eksempel rasteplasser.

(Foto: Statens vegvesen).

Prøv gjerne ut hvordan den nye vegreferansen vil se ut. 

Nytt system leses på en annen måte enn det gamle

Ett eksempel:

  • EV6 S70D1 m767 leses:
    Europaveg 6 strekning 70 delstrekning 1 meter767. Det betyr at det aktuelle punktet ligger 767 meter inne på den aktuelle delstrekningen for E6.

Hjelpemidler for å se endringer i vegreferansen

Det er laget forskjellige hjelpemidler som kan benyttes i overgangsperioden hvor vi opererer både med det gamle og nye referansesystemet. Et eksempel er en enkel løsning som gir mulighet for å sjekke hvilken vegreferanse en gitt veg har hatt gjennom historien. Denne løsningen er nettbasert og tilgjengelig for alle. Her kan du søke på en vegreferanse eller peke i kart for å finne riktig referanse. I tillegg fungerer appen VegViseren i felt. Løsningen vil etter produksjonssetting av nytt referansesystem også vise ny vegreferanse på nytt format.

Hjelpemidler som er tilgjengelige for alle legges ut under “Nyttige lenker”.

I forbindelse med produksjonssettingen av nytt referansesystem, vil NVDB bli stengt for oppdateringer fra og med torsdag 7. november kl. 15.00 og frem til mandag 11. november.

Les mer om Nasjonal vegdatabank (NVDB) på Vegvesenet nettside.

Les også på Vegnett: De fleste av landets 3 000 fylkesveger har fått nye nummer

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*