Riksveiene du kjører på er verdt minst 1 000 milliarder kroner, og vi må ta vare på dem også. Illustrasjonsfoto fra E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre. (Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide).

Riksveiene verdt minst 1 000 milliarder kroner – en kapital vi vil ta godt vare på

Publisert:
1. oktober 2019
Av
Kjell Solem

– Det ligger store verdier i veinettet som vi må ta vare på, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i forbindelse med oppdraget til neste nasjonale transportplan (NTP).

– Det ligger betydelige muligheter for å utnytte veikapitalen bedre enn i dag, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud. (Foto: Knut Opeide).

– Disse skal vi ta vare på og utvikle videre. Vi setter vedlikehold av eksisterende veinett foran nye, store prosjekter, sier Grimsrud.

Riksveiene du kjører på er verdt minst 1 000 milliarder kroner. Riksveinettet utgjør 10 600 km av et samlet offentlig veinett på 94 000 km (riks-, fylkes- og kommunale veier). En stor andel av veitransport foregår på riksveinettet.

Stort behov for vedlikehold og utbedring

Situasjonen har i mange år vært at veikapitalen slites ned. Staten har investert i nødvendige oppgraderinger av de viktigste tunnelene.

Mer ekstremvær – flom og skred – gjør det ytterligere viktig å vedlikeholde veiene.

– Vi trenger i tillegg opprusting av bruer, kaier, veioppbygging, grøfter og rør for å gjøre veiene mer robuste.

– Mer ekstremvær – flom og skred – gjør det ytterligere viktig å vedlikeholde veiene. Skadene blir større og periodene med stengning lengre hvis veiene i utgangspunkter er i dårlig forfatning, påpeker Grimsrud.

Investeringer i digital infrastruktur

Det bygges mer teknologi inn i veinettet. Investeringer i en digital infrastruktur på våre eksisterende veier vil skyte fart.

– Dette vil føre til at vi kan utnytte veinettet bedre, og derfor er det verdt pengene. Det ligger betydelige muligheter for å utnytte veikapitalen bedre enn i dag. Dette er investeringer som vil gi mer vei for pengene, uten at vi nødvendigvis bygger så mye ny vei, sier Grimsrud.

Her finner du NTP-dokumentene.

Nasjonal transportplan 2022-2033: Oppdrag 1: kostnadsreduksjon og økt nytte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*