Oppgaven i prosjektet Ferjefri E39 er å gjøre teknologien tilgjengelig og kutte kostnader. Illustrasjonsfoto fra Bjørnafjorden - en av fjordene langs E39. (Illustrasjon: AMC)

Ny teknologi gir økt framkommelighet

Publisert:
7. november 2019
Av
Linda Grønstad

Norge er i ferd med å bli verdensledende på bruteknologi, mye på grunn av Vegvesenets satsning på forskning.

– Vi skal gradvis utvikle det norske veisystemet og fortsette med å konsentrere oss om økt framkommelighet, trygghet og målet om lavutslippssamfunnet, sa Bjørne Grimsrud da han åpnet konferansen «Coastal Highway Route E39 – Extreme bridges in marine environment» da Statens vegvesen i oktober arrangerte Teknologidagene i Trondheim.

På konferansen fikk deltakerne innblikk i noen av utfordringene med å krysse vide, dype og værutsatte fjorder på Vestlandet, men ikke minst lære mer om noen av verdens største bruprosjekter og andre spenstige betongkonstruksjoner.

Etter at bompengeperiodene er avsluttet, vil det være gratis å krysse fjordene på en vei som er tilgjengelig døgnet rundt

Et nytt blikk på fjordkryssingene

Prosjektet Ferjefri E39 er en mulighetsstudie på oppdrag fra Stortinget, og Grimsrud forklarte at Vegvesenet vil konsentrere seg om å utbedre delstrekninger på E39. Delstrekningene må vurderes enkeltvis, enten de er på land eller over fjorder, ogde strekningene som har størst samfunnsnytte vil bli prioritert først sa Grimsrud.

E39 – en konstant byggeplass

– Oppgaven vår i prosjektet Ferjefri E39 er å gjøre teknologien tilgjengelig og kutte kostnader. E39 er en konstant byggeplass som består av en rekke investeringsprosjekter. Vi vurderer å krysse noen av de største fjordene med alternative løsninger til ferjer, fordi transportøkonomiske analyser viser at det er først ved faste forbindelser at vi oppnår de virkelig store samfunnsøkonomiske effektene, forklarer Kjersti K. Dunham, prosjektleder for Ferjfri E39.

Bjørne Grimsrud, Kjersti K. Dunham og Kjell Inge Davik ledet konferansen «Coastal Highway Route E39 – Extreme bridges in marine environment». (Foto: Linda Grønstad)

Hun tilføyer at etter at bompengeperiodene er avsluttet, vil det være gratis å krysse fjordene på en vei som er tilgjengelig døgnet rundt – nesten uavhengig av været.

Kuttet kostnader med 20 milliarder

– Vi jobber spesielt med å se på hvordan ti av fjordene langs strekningen kan krysses ved hjelp av enten bruer eller tunneler, forteller Mathias Eidem fra Statens vegvesen som leder fjordkryssingsprosjektet. Boknafjorden (Rogfast) og Romsdalsfjorden skal krysses ved hjelp av undersjøiske tunneler, mens de andre kan krysses ved hjelp av ulike brutyper.

Det er viktig for oss å tiltrekke de mest kompetente bidragsyterne og entreprenørene, og kontraktstrategi er en viktig del av arbeidet vårt fremover

For Bjørnafjorden er konseptet valgt, en kurvet, endeforankret flytebru med sideforankring. Kostnadene skal og kuttes, oghittil har vi klart å senke kostnadene med 20 milliarder kroner, sier hn.

Les mer om Bjørnafjorden.

60 prosent av eksportverdien vår på strekningen

En tredel av landets befolkning er bosatt på strekningen mellom Kristiansand og Trondheim, og 60 prosent av Norges eksportverdier skapes der.

– I inneværende Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029)  har regjeringen en ambisjon om ferjefri E39, hva som blir føringene i neste NTP (2022-2033) gjenstår å se, forteller Kjartan Hove, strategidirektør i Statens vegvesen.

– Det er viktig for oss å tiltrekke de mest kompetente bidragsyterne og entreprenørene, og kontraktstrategi er en viktig del av arbeidet vårt fremover, sier han. Overingeniør Paulos Wondimu fra Statens vegvesen ga en oversikt over ulike typer kontraktformer og viste at i 2018 var Veidekke, Mesta og Implenia de tre største entreprenørene Vegvesenet hadde største omsetting.

For å kunne tiltrekke oss de mest attraktive entreprenørene, har vi ulike former for strategier, forteller Wondimu. Vi jobber for å tilpasse kontraktstørrelsene til markedsbehov.

Vi skal bruke:

 • mer tidlig involvering
 • totalentreprise i opptil 40 % av framtiden investering budsjett
 • totalentreprise med konkurransepreget dialog i de største kontraktene
 • mer dialogkonferanse og 1-1 dialog før utlysing av konkurransegrunnlag
 • legge ut informasjon om framtidige prosjekter på vegvesen.no i god tid så firma kan forberede seg

Før å velge de beste kvalifisert leverandører start vi å bruke den såkalte «Karakterboka» i 2018.  Vi bygger opp databasen vår med evalueringer.  Vi skal bruke resultatet fra karakterboka som en av tildelingskriteriene.

Se alle presentasjonene fra konferansen «Extreme Bridges in Marine Environment». 

Kommentarer (2)

 1. Kristoffer sier:

  Uansett syns jeg en flytebru som den på bilde er en fantastisk løsning. Mye tryggere enn tunneler. De må bare huske på spoilere som tar av for vinden, slik at ikke bilene blåser av og de må stenge hver gang det blåser litt.

 2. Kjell Håvard Belsvik sier:

  Brua over Bjørnafjorden vert open i samme grad som resten av vegane/bruene våre.
  Somme tider kan det vera nødvendig å stenge, men då kan resten av vegnettet også ha utfordringar med å halde ope.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*