Statistikk

vegvesen.no finner du mer om trafikksikkerhet som fag: nullvisjonen, undersøkelser, kampanjer, statistikk og tiltak.

Det ble kjørt 2,2 prosent flere kilometer i fjor enn året før

Både antall kjørte kilometer og antall biler økte med 2,2 prosent fra 2015 til 2016

Det aller meste av lastebiltransporten skjer over korte avstander.

Rundt 90 prosent av godstransport på vei skjer på avstander rundt 200-300 kilometer. Denne typen kort transporter er vanskelig å overføre til tog og båt.

90/100

Nesten en av fem frastjålet sykkellys siste året

18 prosent sier de har blitt frastjålet lykten på sykkelen siste år. Det viser en undersøkelse som er gjort på oppdrag for trafikksikkerhetsprogrammet BEST. 3000 syklister var med i undersøkelsen.

18/100

Suksess med obligatorisk bombrikke for tungbiler

Utlendinger betaler bompenger som aldri før.

Kraftig reduksjon i ulykkesrisikoen for unge menn

I 2001 var det 209 menn mellom 18 og 24 år som ble hardt skadd eller drept i trafikken. I fjor var det 66 ifølge foreløpige tall. Det er en nedgang på hele 70 prosent. Dette viser at målrettede tiltak over tid har gitt resultater: Vegvesenet har jobbet jevnt og trutt i mange år for å endre atferden til disse gutta som dominerte ulykkesstatistikken. De viktigste tiltakene er endret føreropplæring og kampanjer.

70/100

Så mye økte trafikken fra 2014 til 2015

Det var to prosent høyere trafikk i 2015 enn i 2014 på landsbasis, det er noe høyere enn de siste årene.

Flest alvorlige ulykker på fylkesvegene

Riksvegene har mer trafikk, men færre alvorlige ulykker. Om lag 45 prosent av alle drepte og hardt skadde blir drept eller hardt skadd på fylkesvegnettet. Tallet er hentet fra årsrapporten for 2014 fra Statens vegvesen og kommer frem under en opplisting av noen hovedtrekk i ulykkesbildet på norske veger. For riksvegnettet et tallet 35 prosent, viser oversikten.

45/100